Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd 2010

Caiff Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd ei ddathlu ar 14eg o Fehefin bob blwyddyn. Mae’n gyfle i ddiolch i’r rheini sy’n rhoi eu gwaed er mwyn achub bywydau, heb ddisgwyl unrhyw beth yn ôl.

Bob blwyddyn, mae gwlad wahanol yn cynnal Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd gan arddangos ei diwylliant unigryw. Eleni, cafodd y diwrnod ei gynnal yn Barcelona, gyda’r thema: “Gwaed Newydd i’r Byd”.

Fel rhan o ddathliadau byd-eang eleni, crëwyd ‘Diferyn o Waed Dynol’ y tu allan i dirnodau enwog gan bob gwlad a oedd yn cymryd rhan. Yng Nghymru, ymunodd bron i 60 o aelodau o’r Lluoedd Arfog a’r Coleg Paratoi Milwrol â ni ar dir Castell Caerdydd i greu ein diferyn o waed dynol ein hunain.

I hyrwyddo’r digwyddiad yng Nghymru, dangosodd y Prif Weinidog Carwyn Jones ei gefnogaeth drwy annog pobl gymwys yng Nghymru i roi gwaed i achub bywydau.

Dywedodd y Prif Weinidog, sy’n rhoddwr gwaed ei hun: “Mae gwaed o roddwyr yn helpu i achub bywydau bob dydd. Mae gwasanaethau gwaed yn hanfodol ac yn bwysig, ac maent yn dibynnu’n llwyr ar garedigrwydd pobl sy’n rhoi gwaed.”

“Mae llawer o bobl yn poeni am roi gwaed am eu bod yn credu y gallai frifo, ond gallaf eich sicrhau nad yw’n brifo.”