Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd

Mae Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd yn annog rhoddwyr i roi gwaed cyniI argyfyngau codi.

Ar ddydd Mercher, 14eg o Fehefin bydd gwledydd ledled y byd yn dathlu Diwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd, a bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn annog rhoddwyr i roi gwaed yn rheolaidd.

Pwysigrwydd y diwrnod yw i godi ymwybyddiaeth o’r angen am waed a chynhyrchion gwaed diogel, ac i ddiolch i roddwyr gwaed am eu roddion sydd yn achub bywydau.

Eleni, mae’r diwrnod yn canolbwyntio ar roddion gwaed mewn argyfwng. Pan fydd argyfyngau yn codi, mae pawb eisiau helpu i gwneud gwahaniaeth, a thrwy roi gwaed yn rheolaidd y gallwch chi helpu i gadw lefelau stoc gwaed yn digonol cyn i argyfwng ddigwydd.

Dywedodd Cath O’Brien, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Mae’n bwysig bod ein rhoddwyr yn rhoi yn rheolaidd ac yn rhoi yn aml i gryfhau parodrwydd ar gyfer argyfwng ein ysbytai ledled Cymru.

Ar Ddiwrnod Rhoddwyr Gwaed y Byd eleni, rydym yn anelu a codi ymwybyddiaeth y cyhoedd ehangach, o’r angen am ymroddgar, er mwyn cynnal cyflenwadau digonol i gyflawni hunan gynhaliaeth cenedlaethol o waed.