Ymwelwyr i’r Sioe Frenhinol fydd y cyntaf i gael gwybod am yr ymgyrch ‘Beth Yw Fy Nheip?’

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn lansio profion gwaed arloesol yn Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos nesaf, fel rhan o’i ymgyrch newydd o’r enw ‘Beth Yw Fy Nheip.’

Bydd y profion, a fydd yn cael eu rhedeg yn y sioe rhwng 24 – 27 Gorffennaf, yn gallu darganfod teipiau gwaed cyfranogwyr bron yn syth.

Mae’r broses yn syml – yr unig beth y byddwn ei angen gennych chi, fydd tipyn bach o waed o ben eich bys, sydd yn cael ei gymysgu â thoddiant i ddatgelu math gwaed mwyaf tebygol y cyfranogwr mewn dim ond ychydig funudau.

Daniel Edwards o Lanfair-ym-Muallt oedd un o’r rhai cyntaf i dreialu’r broses newydd. “Rwyf wedi bod eisiau gwybod beth ydy fy nheip gwaed erioed, ond dydw i erioed wedi rhoi gwaed. Roedd y prawf drosodd yn gyflym iawn ac ar ôl siarad â’r tîm, rwyf yn deall pa mor bwysig ydy hi i bobl fel fi roi gwaed yn y dyfodol”.

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn gobeithio y bydd yr ymgyrch Beth Yw Fy Nheip, a fydd yn cael ei gyflwyno ar draws Cymru, yn helpu i annog rhoddwyr newydd i roi gwaed am y tro cyntaf.

Meddai Cath O’Brien,  Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Dim ond 3% o’r boblogaeth gymwys sy’n rhoi gwaed, ac rydym yn edrych ar ffyrdd newydd a chreadigol drwy’r amser i annog rhoddwyr i helpu i gyflenwi ysbytai yng Nghymru gyda’r gwaed sydd ei angen arnynt .

“Mae’n bwysig iawn bod gennym gyflenwad cyson o roddwyr ar gyfer pob teip o waed sy’n barod i gamu ‘mlaen. Mae rhoddwyr O Negatif  yn arbennig o bwysig, gan fod eu gwaed yn addas i bawb, ac y gellir ei roi i unrhyw un mewn argyfwng.

“Drwy annog y cyhoedd i ddarganfod eu teip gwaed, rydym yn gobeithio y bydd yn helpu pan fyddwn yn apelio ar gyfer mathau penodol o roddion.”

Os hoffech ddarganfod beth yw eich teip gwaed, ewch i stondin ‘Beth yw Fy Nheip?’ Gwasanaeth Gwaed Cymru.  Gallwch ymweld â’r stondin yn Adeilad y Ffermwyr Ifanc yn Sioe Frenhinol Cymru o 24-27 Gorffennaf. I gofrestru fel rhoddwr gwaed, ewch i www.welsh-blood.org.uk/cy/enrol-online/