Ymweld â’r deintydd

Pethau i’w hystyried:

Glanhau a sgleinio, llenwadau

Gallwch roi gwaed ar ôl 24 awr.

Triniaeth sianel y gwreiddyn, capio deintyddol (coron), tynnu dannedd

Gallwch roi gwaed ar ôl 7 diwrnod, ar yr amod nad oes gennych unrhyw boen na haint a bod pob clwyf wedi gwella.

Efallai y bydd angen i chi aros am fwy o amser cyn rhoi gwaed os bydd y triniaethau deintyddol yn fwy cymhleth.

Ni ddylech roi gwaed os oes gennych boen ddeintyddol neu’r ddannoedd a allai gael ei achosi gan haint neu grawniad deintyddol.