Rhaglen rhoi gwaed gan fyfyrwyr chweched dosbarth

Rydym yn trefnu sesiynau rhoi gwaed ar gyfer disgyblion a staff chweched dosbarth ar draws amryw o ysgolion yng Nghymru.Mae mwy na 1,300 o roddion wedi cael eu rhoi hyd yn hyn.

Ac mae 180 o bobl wedi cofrestru i roi mêr esgyrn.Gall unrhyw ddisgyblion chweched dosbarth gefnogi Gwasanaeth Gwaed Cymru drwy fynychu eu sesiwn rhoi gwaed lleol! Dyma beth oedd gan y myfyrwyr i’w ddweud am achub bywydau…Ydych chi eisiau rhoi gwaed?

Ydych chi’n meddwl rhoi gwaed? Un, dau, tri – mae mor rhwydd â hynny

Cwis Cymhwyster

Archebwch eich sesiwn leol

Beth i’w ddisgwyl


Adnoddau addysgu i’w llwytho i lawr

Rydym wedi rhoi rhywfaint o wybodaeth at ei gilydd i helpu dosbarthiadau CA4 a CA5 i ddarganfod mwy am roi gwaed, platennau a mêr esgyrn.

Cyflwyniad athro

A allwn ni gynnal sesiwn

Cwis myfyrwyr


Y newyddion diweddaraf

Myfyrwyr a staff Ysgol y Pant yn achub mwy na 180 o fywydau

Myfyrwyr a staff Stanwell yn achub mwy na 2,000 o fywydau

Myfyrwyr Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd yn dysgu gwers a allai achub bywyd