Rydym yn edrych am fwy o roddwyr i roi gwaed am y tro cyntaf. I wirio os ydych chi’n gymwys cliciwch yma.

Oedran

Mae'r rheolau ynghylch rhoi gwaed yn dibynnu ar p'un a ydych chi erioed wedi rhoi gwaed o'r blaen.

Rhoddwyr newydd

O dan 17 oed

Gallwch ddod yn rhoddwr gwaed cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd eich pen-blwydd yn 17 oed.

O dan 66 oed

Os ydych chi’n rhoddwr newydd, gallwch ddechrau rhoi gwaed unrhyw bryd hyd at eich pen-blwydd yn 66 oed.

Rhoddwyr sy’n dychwelyd

Os ydych chi wedi rhoi gwaed o’r blaen, hyd yn oed os oedd hynny beth amser yn ôl, gallwch roi gwaed hyd at eich pen-blwydd yn 70 oed.

Does dim terfyn oedran uwch ar gyfer rhoi gwaed. Ar ôl eich pen-blwydd yn 70 oed, cyn belled â’ch bod chi’n iach, gallwch barhau i roi gwaed cyhyd â’ch bod chi wedi rhoi gwaed yn llwyddiannus yn y ddwy flynedd ddiwethaf.

Dim yn gallu rhoi gwaed? Rydym eich angen chi o hyd.

Rhagor o wybodaeth