Yn sgil cydweithrediad unigryw rhwng Gwasanaeth Gwaed Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, bydd ysbyty maes Covid-19 ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cael ei ddefnyddio i gasglu rhoddion gwaed cyflawn hanfodol drwy gydol mis Awst. Cafodd yr ysbyty maes 400 gwely, sydd wedi’i leoli ar safle hen uned Harman Becker ym Mhen-y-bont ar Ogwr, … Continue reading Rhedeg sesiynau rhoi gwaed achub bywyd yn Ysbyty Maes Covid-19 ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Darllen Rhagor...

Mae swyddog heddlu o Gaerfyrddin wedi disgrifio’r fraint o gael y cyfle i achub bywyd rhywun sy’n ymladd math prin o gancr, wrth iddo annog eraill i roi eu henwau ar y gofrestr mêr esgyrn. Pan aeth PC Kieran Morris o Heddlu Dyfed-Powys drwy’r weithdrefn o roi bôn-gelloedd, rhoddodd gyfle i glaf cancr gwaed oroesi. … Continue reading Cwnstabl Heddlu’n annog pobl i gofrestru ar gyfer rhoi mêr esgyrn er mwyn achub bywydau

Darllen Rhagor...

Mae grŵp llywio FAIR wedi bod yn archwilio a fyddai rhai dynion hoyw a deurywiol yn gallu rhoi gwaed heb orfod cael eu gohirio. Mae’r gwaith wedi cael ei ohirio oherwydd y pandemig coronafeirws ond mae’n dechrau symud yn ei flaen, ac mae’r grŵp yn gobeithio cyflwyno adroddiad cyn diwedd y flwyddyn. Sefydlwyd FAIR (For … Continue reading Adroddiad cydweithredol ar dystiolaeth ar ddynion hoyw a deurywiol a rhoi gwaed yn dal i fod i gael ei gyflwyno yn 2020

Darllen Rhagor...

Mae rhoddwyr gwaed ffyddlon ar draws Cymru wedi ymateb i gais gan Wasanaeth Gwaed Cymru i ‘roi gwaed mewn ffordd wahanol’, drwy rolio eu llewys i roi rhodd o waed a allai achub bywyd yn un o ganolfannau rhanbarthol newydd y Gwasanaeth. O’r 6,234 o unigolion a ymwelodd â sesiwn rhoi gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru … Continue reading Achubwyr bywyd yn mynd y filltir ychwanegol yn ystod y cyfyngiadau symud

Darllen Rhagor...

Mae capten a rhoddwr gwaed Wrecsam AFC, Shaun Pearson, yn annog cefnogwyr y clwb a thrigolion lleol i ddechrau rhoi gwaed. Ar ôl rhannu neges gydag aelod arall o’r tîm, Paul Rutherford yn annog pobl i roi gwaed yn ystod y cyfyngiadau symud, cofrestrodd Pearson i roi gwaed yn Neuadd y Plwyf yn Chirk. Roedd … Continue reading Capten Wrecsam AFC yn rhoi gwaed i achub bywydau yn ystod y cyfyngiadau symud

Darllen Rhagor...

​​​​​​​Mae Clwb Rygbi Pontypridd wedi ymuno â Gwasanaeth Gwaed Cymru i annog cefnogwyr Pontypridd i wneud defnydd da o’r cyfyngiadau symud ar hyn o bryd drwy roi rhoddion gwaed hanfodol. Mae rhoi gwaed yn cael ei ystyried yn ‘deithio hanfodol’ yn unol â chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth, ac mae pobl sydd yn ffit ac yn … Continue reading Cefnogwyr Pontypridd yn cael eu hannog i geisio achub bywydau

Darllen Rhagor...

​​​​​​​Mae Joe Rodon, chwaraewr Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a Chymru, yn annog cefnogwyr pêl-droed i wneud defnydd da o’r cyfyngiadau symud ar hyn o bryd, drwy roi gwaed ac achub bywydau. Mae cefnogwyr yr Elyrch wedi bod heb bêl-droed ers 7 Mawrth, ar ôl iddynt ddod yn gyfartal yn Stadiwm Liberty yn erbyn West Bromwich … Continue reading Rodon yn annog cefnogwyr i helpu i achub bywydau yn ystod y cyfyngiadau symud

Darllen Rhagor...

Mae teithio i roi gwaed yn cael ei ystyried yn “deithio hanfodol” o dan ganllawiau’r llywodraeth. Gofynnir i roddwyr gwaed ar draws Cymru i ‘roi gwaed mewn ffordd wahanol ‘ er mwyn parhau i ddarparu stociau gwaed iach i’r GIG yn ystod y pandemig coronafeirws. Mewn ymateb i’r pandemig byd-eang, sydd wedi rhoi pwysau ar … Continue reading Gofyn i roddwyr gwaed gefnogi newidiadau’n ymwneud â’r coronafeirws

Darllen Rhagor...

Mae wyres o Dorfaen yn diolch i roddwyr gwaed ar draws Cymru am roi amser gwerthfawr i’w theulu gyda’i thad-cu, ar ôl iddo gael ei ddiagnosio gyda chanser yn 2018. Dywedodd Holly Davies, 19, bod ei thad-cu, David Rees, wedi derbyn mwy na 60 o roddion gwaed a pedwar o roddion platennau dros gyfnod o … Continue reading Wyres yn diolch i roddwyr gwaed am roi blwyddyn “ychwanegol” amhrisiadwy i’w thad-cu.

Darllen Rhagor...

Mae gweithiwr dur o Gaerffili, sydd wedi ymddeol, yn galw ar fwy o bobl i roi gwaed neu blatennau ar Ddiwrnod Canser y Byd eleni (4 Chwefror), ar ôl iddo roi swm anhygoel o 1,000 o roddion gwaed ar gyfer Gwasanaeth Gwaed Cymru – carreg filltir a gymerodd dros bedwar degawd i’w gyflawni. Rhoddodd Colin … Continue reading ”Achubwch fywydau” ar gyfer Diwrnod Canser y Byd, meddai rhoddwr o Gaerffili, ar ôl cyrraedd 1,000 o roddion.

Darllen Rhagor...

Ymgyrch #ChristmasPlusOne Eleni, rydym yn gofyn ichi helpu i hyrwyddo eich clinig lleol mewn tri cham syml. 1. Dewiswch y sesiwn rhoi gwaed yr hoffech ei hyrwyddo o’r rhestr gwympo isod. 2. Cliciwch ar ‘get my invitation’  a defnyddiwch yr eiconau cyfryngau cymdeithasol i rannu eich sesiwn rhoi gwaed gyda ffrindiau. 3. Dywedwch wrth eich … Continue reading Nadolig Plws Un

Darllen Rhagor...

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi diolch i fyfyrwyr a staff o Ysgol Uwchradd y Bont-faen am roi’r rhodd o fywyd drwy roi gwaed. Yn ddiweddar, rhoddwyd mwy na 50 o roddion gwaed mewn sesiwn rhoi gwaed a gynhaliwyd yn yr ysgol. Dyma oedd yr ail sesiwn rhoi gwaed i gael ei chynnal yn yr ysgol, … Continue reading Staff a myfyrwyr Ysgol Uwchradd y Bont-faen yn torchi eu llewys i helpu i achub bywydau.

Darllen Rhagor...

Mae dyn o Aberystwyth, sy’n un o’r rhoddwyr gwaed sydd wedi gwasanaethu hiraf yng Nghymru, yn annog trigolion lleol i “wneud gwahaniaeth” ar ôl iddo gael ei gydnabod am gyrraedd y garreg filltir o roi gwaed 100 o weithiau. Mewn seremoni wedi’i threfnu gan Wasanaeth Gwaed Cymru yn Llanbedr Pont Steffan, yn dathlu ei gyfraniad … Continue reading Roddwr gwaed yn ddiolch ei wraig am gychwyn ei daith achub bywydau, wrth iddo gyrraedd 100 roddion.

Darllen Rhagor...