Cysylltu â ni

Gallwch ein ffonio ni ar 0800 252266.

8:00am – 8:00pm Dydd Llun – Ddydd Gwener
9:00am – 1:00pm Dydd Sadwrn.


Gwasanaeth Gwaed Cymru,
Heol Cwm Elai,
Tonysguboriau,
Pont-y-clun
CF72 9WB

E bost: donors@wales.nhs.uk
Ffôn: 01443 622 000
Ffacs: 01443 622 199
Rhadffôn Mêr Esgyrn 0800 371 502


Ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â Thîm Gwasanaeth Gwaed Cymru.

E-bost: WBS.Communications@wales.nhs.uk
Ffôn: 07483 222 188


I’n helpu ni i gynnal a gwella ein gwasanaeth i roddwyr, llenwch ein Harolwg o Brofiadau Rhoddwyr yma.

Gwasanaeth Gwaed Cenedlaethol

Gwasanaeth Trallwyso Gwaed Cenedlaethol yr Alban

Gwasanaeth Trallwyso Gwaed Iwerddon

Gwasanaeth Trallwyso Gwaed Gogledd Iwerddon