Diweddaru eich cofnodion

Enw(au) cyntaf *

Cyfenw *

Dyddiad Geni *

Rhif y rhoddwr *

Ydych chi wedi rhoi gwaed yng Nghymru o’r blaen?

E-bost *

Rhiff Ffôn *

Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl, er enghraifft: newid cyfeiriad, meddyginiaeth neu weithdrefnau meddygol.