Diweddaru eich cofnodion

  Enw(au) cyntaf *

  Cyfenw *

  Dyddiad Geni *

  Rhif y rhoddwr *

  Ydych chi wedi rhoi gwaed yng Nghymru o’r blaen?

  E-bost *

  Rhiff Ffôn *

  Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl, er enghraifft: newid cyfeiriad, meddyginiaeth neu weithdrefnau meddygol.