Salwch Difrifol

Mae cyflyrau cyffredin sy’n golygu na allwch roi gwaed yn cynnwys:

Clefyd y galon
Canser
Strôc
Clefyd y coluddyn llidiol
Clefyd cronig yr ysgyfaint (heblaw am asthma)
Syndrom blinder cronig

Gwybodaeth bwysig arall:

Pwysedd gwaed uchel, colesterol uchel

Gallwch roi gwaed tra’n cael eich trin am bwysedd gwaed uchel neu lefelau uchel o golesterol. Os bydd eich meddyginiaeth yn newid bydd yn rhaid i chi aros o leiaf 4 wythnos cyn rhoi gwaed.

Clefyd siwgr

Gallwch roi gwaed os oes gennych ddiabetes ar yr amod nad yw’r diabetes wedi achosi unrhyw gymhlethdodau ac nad oes angen triniaeth inswlin arnoch. Os bydd eich meddyginiaeth yn newid bydd yn rhaid i chi aros o leiaf 4 wythnos cyn rhoi gwaed.